Teenused

Teenused, mida meie ettevõte osutab:

PUUSEPATÖÖD

 • palkmajade ehitus
 • palkmajade renoveerimine
 • saunade ehitus
 • katusetööd (plekk-, kivi- ja mätaskatused)
 • põrandate paigaldus
 • terrasside ehitus
 • treppide valmistamine

SISEVIIMISTLUSTÖÖD

 • plaatimine
 • akende ja uste paigaldamine
 • kipsitööd
 • krohvimine

ÜLDEHITUSTÖÖD

 • fassaaditööd
 • betoonitööd
 • müratööd
 • torutööd

TOOTMINE

 • katusealused

KOOSTÖÖPARTNERID: Hobbiton OÜ, Taasel OÜ ja Snekkrt OÜ